Osuszanie murów po zalaniu powierz profesjonalistom

Nawet jeśli obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest zagrożenie, iż z czasem mury będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć również nagle w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w rezultacie nadwerężonej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie murów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest częściej efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla specjalistów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to podstawa do wyselekcjonowania odpowiednich sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach wykwitają zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą ścian, która powstrzyma unoszenie się wilgoci ku górze. Kolejną fazą, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a następnie naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Nierzadko konieczne będzie też odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budynków, jak przepusty kabli, ściany żelbetowe oraz przepusty rur.