Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Na flobo.io/automatyczna-windykacja/ znajdziesz więcej informacji o windykacji faktur.

Może być sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Choć określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się w stosunku do dłużnika stosowne czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. O ile ta metoda windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje taką samą liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie na ogół rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać indywidualne scenariusze działań wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, iż wyliczone wyżej działania będą nieefektywne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi też istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]