Dlaczego warto zainwestować w złoto? Zobacz 10 powodów, dla których nie warto tego odkładać w czasie

Sytuacja na świecie spowodowana pandemią COVID-19 wywołała olbrzymi popyt na bezpieczne aktywa, jakimi są metale szlachetne. Wiele instytucji i inwestorów prywatnych chcąc zabezpieczyć i pomnożyć swój majątek skierowało się w kierunku zakupu metali szlachetnych. Złoto w ostatnich miesiąca bije kolejne rekordy w wycenie. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupować złoto, przeczytaj 10 obiektywnych powodów, które pomogą Ci podjąć decyzję.

1. Ograniczona podaż złota na rynku

Złoto od zarania dziejów było cennym i pożądanym metalem. To spowodowało, że od dawien dawna złoto było poszukiwane, wydobywane i przetwarzane m.in. na monety i biżuterię. Wg różnych szacunków w całej historii ludzkości odkryto i wydobyto od 160 do 190 tys. ton tego cennego kruszcu. Co prawda co roku na świecie wydobywa się ok. 3 tys. ton złota i odzyskuje się z recyklingu ok. 1,2 tys. tony. Z drugiej strony należy też pamiętać, że cześć metalu jest tracona w wyniku różnych kataklizmów i konfliktów zbrojnych na świecie. Natomiast duża część złota wykorzystana w przemyśle nie jest poddawana recyklingowi ze względu na nieopłacalność tej operacji w niektórych technologiach. Stąd ilość złota na globalnym rynku jest od dawna praktycznie niezmienna. A to powoduje, że przy rosnącej populacji ludzi na świecie i wzroście wykorzystania złota w przemyśle (np. elektronika), popyt na złoto nieustannie rośnie. Ograniczona podaż i rosnący popyt powodują, że cena złota długookresowo cały czas rośnie i będzie rosła. Wystarczy prześledzić historyczne notowania złota z ostatnich kilkudziesięciu lat.

2. Bezpieczna przystań

Fizyczne złoto od dawna cechuje się dużą odpornością na kryzysy na świecie. Ten królewski metal zyskuje na inflacji, niestabilnej gospodarce i konfliktach zbrojnych. Złoto od lat uchodzi za „bezpieczną przystań”, do której uciekają inwestorzy, gdy na rynkach robi się ryzykownie. Wynika to z faktu, że fizycznego złota nie można dodrukować jak pieniędzy i nie zbankrutuje jak spółka giełdowa podczas krachu. Lokowanie oszczędności w ten metal uważane jest za zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza. Jeżeli spojrzymy na kursy złota z czasów kryzysów ostatnich kilkudziesięciu lat, jak choćby kryzys paliwowy z lat siedemdziesiątych, pęknięcie „bańki internetowej” na przełomie wieku, czy też kryzys finansowy z 2008 r. łatwo zauważymy, że złoto w tym okresie wyjątkowo silnie zyskiwało na wartości. Podsumowując, im gorzej na rynkach kapitałowych, tym lepiej dla złota.

3. Elastyczność inwestowania

Inwestowanie w złoto nie wymaga realizowania narzuconych przez inne osoby lub instytucje częstotliwości zakupu oraz terminu do kiedy jesteśmy zobowiązani je skupować. Złoto można kupować w dowolnym terminie, w dowolnej formie (złote sztabki lub monety bulionowe) i w dowolnej gramaturze. Oczywiście dobre praktyki przy inwestycjach długoterminowych podpowiadają, że warto kupować kruszec regularnie, jeżeli tylko środki finansowe nam na to pozwalają. Takie podejście pozwala uśrednić cenę zakupu złota i tym samym uodpornić się na ewentualne wahnięcia jego kursu.

Zakup złota nie musi być wielotysięcznym wydatkiem z naszego budżetu. Dostępne w sprzedaży są sztabki o wadze już od 1 grama, które kosztują kilkaset złotych. Wśród inwestorów najpopularniejsze są sztabki i monety o wadze 1 uncji (ok. 31,1 grama).

Złoto inwestycyjne możemy sprzedaż w dowolnym momencie kiedy uznamy, że jego cena jest dla nas atrakcyjna lub gdy sytuacja życiowa nas do tego zmusi. Przy inwestowaniu w złoto nikt nie narzuca początku ani końca inwestycji.

4. Duża płynność przy sprzedaży

Jak w każdej inwestycji, decydując się na jej rozpoczęcie musimy myśleć jak i kiedy tę inwestycję zakończymy. Nie zawsze jest łatwo znaleźć kupującego na akcje, które pikują w dół czy też nieruchomość, która z czasem utraciła swoje pierwotne walory. W przypadku inwestycji w metale szlachetne, a w szczególności w złoto praktycznie ten problem nie istnieje. Zawsze, niezależnie od sytuacji rynkowej i gospodarczej, znajdziemy chętnego na zakup złota. Jest wiele miejsc i sposobów sprzedaży metali szlachetnych, począwszy od dystrybutorów kruszców, przez banki i instytucje finansowe, inwestorów indywidualnych, kantory wymiany walut czy też jubilerów.

Nie ogranicza nas tylko krajowy rynek, bo metale szlachetne, a w szczególności złoto inwestycyjne jest środkiem płatniczym praktycznie na całym świecie (w szczególności sztabki i monety produkowane przez firmy z akredytacją LBMA). Wreszcie metale szlachetne są dużo łatwiejsze do przekazania jako darowizna czy też spadek niż jakiekolwiek inne aktywa. Złote sztabki i monety nie niszczeją z czasem (jak ma to miejsce np. z nieruchomościami) i nie podlegają degradacji. Pamiętajmy, że dzisiaj 1 kilogram złota ma wartość ok. 60 tysięcy dolarów. A sztabkę o takiej wadze jesteśmy w stanie spakować praktycznie do damskiej torebki.

5. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Stara zasada inwestowania mówi, że nie powinniśmy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Innymi słowy, błędna jest strategii wkładania wszystkich naszych oszczędności w jedno aktywo. Niezależnie co jest tym aktywem akcje, obligacje, waluta, nieruchomości, dzieła sztuki, kryptowaluty czy też metale szlachetne. Jeżeli więc mamy strategię, że inwestujemy w akcje bezpośrednio lub przez fundusze inwestycyjne, to powinniśmy zabezpieczyć nasz portfel inwestycyjny innym bezpiecznym aktywem. Taką przeciwwagą w naszym portfelu powinno być złoto.

Kurs tego kruszcu w długoterminowej strategii jest dużo stabilniejszy niż kurs akcji, nie wymaga jednorazowej dużej inwestycji, jak ma to miejsce przy zakupie nieruchomości. Nie wymaga też od inwestora wiedzy i doświadczenia z rynku sztuki, jak ma to miejsce przy zakupie rzeźb lub obrazów i daje znaczenie więcej zarobić niż lokaty bankowe (które de facto aktualnie przy dzisiejszym oprocentowaniu nie pozwalają zarabiać, a wręcz tracimy na nich przez inflację). Złoto powinno stanowić minimum 10% wartości naszego portfela inwestycyjnego w stabilnych czasach. W czasach niestabilnych i podczas kryzysu powinniśmy inwestować w metale szlachetne nawet 40-50% wartości naszego portfela. Złoto pomaga w burzliwym czasie zachować wartość naszego portfela i jest stabilizatorem naszych oszczędności.

6. Brak ryzyka bankructwa

Złoto, w przeciwieństwie do innych inwestycji takich jak w akcje spółek, obligacje, waluty czy też jednostki uczestnictwa we wszelkiej maści fundusze inwestycyjne, jest w 100% odporne na ryzyko bankructwa. Niestety historia nas już nauczyła, że największe spółki giełdowe, banki czy też nawet kraje potrafią zbankrutować. Inwestując w tego typu aktywa, zawsze „z tyłu głowy” trzeba brać pod uwagę takie ryzyko i potencjalną utratę zainwestowanych środków. Wielu Polaków boleśnie odczuło na własnej skórze upadek Amber Gold. Tam nieświadomi klienci kupowali „papierowe” udziały w złocie, którego fizycznie nie było. Klienci kupowali iluzję o wysokich zyskach. Z inwestowaniem w fizyczne złoto nie ma takiego ryzyka, bo jesteśmy osobiście w jego posiadaniu, sami zarządzamy swoim aktywem i sami decydujemy, co z nim i kiedy zrobimy. Złoto inwestycyjne wynagradza długoterminowych inwestorów w postaci więcej niż przyzwoitych stopach zwrotu.

7. Korzyści podatkowe

Inwestowanie w fizyczne złoto daje wiele korzyści podatkowych. Zakup złota inwestycyjnego jest zwolniony z podatku VAT zgodnie z art. 121 ustawy o VAT przy spełnieniu warunków: zakupie sztabek o próbie minimum 995 (czyli 99,5% czystego złota w stopie, z którego sztabka została odlana) lub zakupie monet, które muszą posiadać próbę minimum 900 (czyli 90% czystego złota w stopie, z którego moneta została wybita), zostały wybite po 1800 roku, są lub były środkiem płatniczym w kraju wybicia i ich cena nie przekracza 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. Czyli decydując się na zakup sztabek lub monet bulionowych nie płacisz dodatkowo VAT-u. Natomiast najistotniejsza jest korzyść dla inwestorów indywidualnych związanych z opodatkowaniem zysków ze sprzedaży złota. Sprzedaż złota inwestycyjnego jest zwolniona z podatku dochodowego oraz od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), jeżeli zdecydujemy się na jego sprzedaż po upływie 6 miesięcy od zakupu. Jedyny koszt to podatek PCC przy transakcji powyżej 1000 zł, który ponosi sprzedający lub kupujący.

8. Niepodatność na cyberataki

Inwestowanie w złoto w postaci fizycznej w odróżnieniu od innych sposobów inwestowania takich jak np. kontrakty ETF czy też kryptowaluty, nie jest związane wyłącznie z cyfrowym zapisem twojego stanu posiadania. Posiadanie fizycznego złota to nie zapis cyfrowy na serwerze. Tak więc złoto w postaci fizycznej nie jest podatne żadne ataki hakerskie i manipulacje na danych księgowych. Złoto fizyczne jest również odporne na wszelkie inne komplikacje technologiczne jak np. blackout, czyli totalny brak zasilania energetyczną na jakimś obszarze kraju. Złoto zawsze możesz zabrać ze sobą i przewieźć w inne miejsce. Oczywiście złoto w postaci fizycznej wymaga odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia przed „tradycyjnymi” złodziejami, ale to już jest temat na osobny artykuł.

9. Anonimowość inwestowania

„Milczenie jest złotem” przez analogię można to powiedzenie przenieść do inwestowania w złote sztabki i monety bulionowe. Jeżeli sami nie będziemy się obnosić wśród znajomych i rodziny o tym, że posiadamy złoto lub inne metale szlachetne to nikt nie musi o tym fakcie wiedzieć. Decydując się na inwestowanie w złoto, które zakupimy od osoby prawnej, nie mamy obowiązku ujawniać tego faktu np. w zeznaniu podatkowym. Przy zakupie złota od osoby prywatnej pojawia się obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych tzw. PCC dla transakcji powyżej 1 tysiąca złotych.

W Polsce sprzedaż złota jest w świetle prawa traktowana jako sprzedaż wartości dewizowych i jako taka podlega m.in. pod zapisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W myśl tej ustawy dystrybutor złota zobligowany jest, aby każdą jednorazowa transakcje sprzedaży lub kupna złota inwestycyjnego o wartości powyżej 15 tys. euro zgłosić do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podobny obowiązek ciąży na instytucjach bankowych związanych z transferami środków pieniężnych i notariuszach przy obsłudze transakcji kupna-sprzedaży np. nieruchomości.

10. Wygoda zakupu

Jeszcze kilka lat temu, aby zakupić złoto inwestycyjne lub inne metale szlachetne należało się osobiście udać do jednego z oddziałów Narodowego Banku Polskiego. Alternatywą były wybrane kantory sprzedaży walut lub jubilerzy, gdzie często ceny metali szlachetnych były mocno zawyżone. W dzisiejszych czasach możemy inwestować tak samo wygodnie, bez wychodzenia z domu, jak ma to miejsce przy inwestycjach w takie aktywa jak np. akcje, obligacje czy też waluty. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić przez Internet. Jesteśmy w stanie w łatwy i szybki sposób porównać ceny zakupu, koszty i sposób dostawy, wiarygodność dystrybutora w oparciu np. o dane z KRS. Decydując się na zakup sztabek lub monet inwestycyjnych w sklepie internetowym GoldBroker.pl jesteśmy pewni, że towar będzie po ustalonej cenie, dotrze do nas w deklarowanym terminie i w bezpieczny sposób ubezpieczoną przesyłką. Dostawa jest pod wskazany w zamówieniu adres lub można dokonać odbioru w jednym z 13 tys. punktów odbioru w dogodnym dla nas terminie.

To tylko kilka obiektywnych faktów na temat złota inwestycyjnego i dlaczego warto rozważyć inwestycję w ten królewski kruszec. Pamiętajmy, że w złoto warto inwestować długoterminowo. Dlatego im szybciej to zaczniemy robić, tym szybciej zobaczymy korzyści z tej inwestycji. Inwestowanie krótkoterminowe niesie za sobą pewne ryzyka związane z okresowym wahaniem kursu lub jego korektą. Dlatego przed podjęciem decyzji, jak przy każdej inwestycji, musisz rozważyć również ryzyka.

Źródło tekstu: https://goldbroker.pl/poradnik-inwestora/dlaczego-warto-zainwestowac-w-zloto-zobacz-10-powodow-dla-ktorych-nie-warto-tego-odkladac-w-czasie/