Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Szukasz więcej wiadomości dotyczących metody kasowej? Skieruj się na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i w efekcie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta ustalonej opłaty. Mając na względzie określony przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego śledzenia otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Najczęściej powodem tego jest problem z regularnym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór należności przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]