Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Jak wystawić notę księgową na 40 euro - uzupełnij swoje wiadomości!

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią niespodziewanego przeoczenia albo chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Wypróbuj darmowy generator not księgowych

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada też wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]