Badania psychologiczne kierowców zawodowych i nie tylko

Na http://www.bielskobadania.pl zlecisz badania psychologiczne kierowców Bielsko.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. W jaki sposób przebiegają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i egzaminatorów

Testom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do badań podchodzą także kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą cechy osobowości kierowcy

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. W pierwszej kolejności osoby badane przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]